Соціальна робота у глобальному та національному вимірах: виклики, загрози, перспективи розвитку. Збірник матеріалів XII Міжнародної науково-практичної конференції

Автори

Роман Богачев
Канд. філос. наук, доц., зав. каф. філософії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Ключові слова:

соціальна робота, філософія, право, соціологія, психологія

Короткий опис

У збірнику містяться матеріали досліджень науковців, науково-педагогічних і педагогічних працівників, фахівців-практиків, громадських активістів, здобувачів вищої освіти усіх рівнів, що розкривають науково-практичне обґрунтування розвитку соціальної роботи як галузі наукових знань та соціальної практики, результати досвіду і напрацювання ефективних методів і технологій соціальної роботи з різними категоріями населення у часи зовнішніх і внутрішніх викликів та загроз для України. Означено перспективи розвитку соціальної роботи як професії у глобальному та національному вимірах.

Збірник призначено для науковців, викладачів, фахівців-практиків і здобувачів галузі знань 23 «Соціальна робота» та суміжних галузей знань, предметом вивчення яких є людина у її взаємозв’язку зі світом, соціальним середовищем, таких як соціальна педагогіка, психологія, соціологія, право, філософія тощо.

Тематичні напрями роботи конференції:
1. Теоретико-методологічні засади та стратегії розвитку соціальної роботи в умовах сучасних викликів і загроз.
2. Актуальні питання реформування соціальної політики України в контексті євроінтеграційних процесів.
3. Інноваційні підходи та практики надання соціальних послуг у територіальній громаді.
4. Сучасні практики волонтерської діяльності в Україні та світі.
5. Соціально-психологічні засади подолання травми війни: відновлення, соціальна адаптація та підтримка військових, учасників бойових дій, ветеранів і цивільного населення.
6. Соціальне проєктування як технологія розв’язання проблем вразливих категорій населення, які постраждали від війни.
7. Інновації в галузі спеціальної та інклюзивної освіти.

Редакційна колегія

Голова:  Богачев Р. М., канд. філос. наук, доц., зав. каф. філософії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Секретар: Боковець О. І., д-р філософії із психології.

Члени редколегії:  
Кальченко Л. В., д-р пед. наук, проф.,
Руденко Т. П., канд. філос. наук, доц.,
Школяр Л. В., канд. пед. наук, доц.

Соціальна робота у глобальному та національному вимірах

##submission.downloads##

Опубліковано

23 квітня 2024

Деталі про цю монографію

ISBN-13 (15)

978-966-990-110-1

Date of first publication (11)

2024-04-23